Menu

CZYM SĄ PASZOMATY...

Paszomaty to innowacyjne sklepy samoobsługowe z paszami dla koni i towarami potrzebnymi do ich hodowli. Najlepiej podjechać pod paszomat samochodem. Będziemy dbali o to, żebyś mógł łatwo zaparkować bezpośrednio przy paszomacie. Korzystając z telefonu komórkowego wejdziesz do paszomatu i będziesz mógł tam zrobić zakupy. 

Znajdź paszomat