Regulamin

Właścicielem serwisu internetowego Paszomaty.pl jest firma:

TUNDRA Anita Bareła
ul. Horbaczewskiego 4-6
54-130 Wrocław
NIP: 899-119-15-99
e-mail: sklep@tundra.pl 
tel: 713411333

szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności znajdą Państwo w CEIDG

Serwis internetowy Paszomaty.pl zwany dalej Serwisem służy do informowania klientów o dostepności poszczególnych towarów w samoobsługowych sklepach stacjonarnych zwanych paszomatami. Poprzez Serwis internetowy nie jest prowadzona sprzedaż. Zakupy towarów odbywają się bezpośrednio w paszomatach.

Czym są paszomaty i jak z nich korzystać informujemy na podstronie Serwisu o tytule Jak korzystać z Paszomatów?

Prezentowane w Serwisie towary, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

Prezentowane zdjęcia towarów mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz odmienny od rzeczywistego sposób pakowania, które nie wpływa istotnie na sposób jego użytkowania.

Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między TUNDRĄ a klientami, będą rozpatrywane rzez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz 296 ze. zm.).